V rámci inovovaných a nově vzniklých studijních programů průběžně vznikaly také studijní opory, které jsou zatím ukládané a přístupné z interní sítě UJEP na speciálně vytvořeném portálu: http://eva.ujep.cz:8080/OpenKM/

 

 

logolink velký

 

logolink velký