Na Katedře informatiky...

V rámci projektu Mevapox proběhly na Katedře informatiky PřF zajímavá setkání na témata Studentský program NastUP společnosti AutoCont CZ a.s. (7. 5. 2015) a Setkání s didaktikou informatiky (1. 6. 2015, přednášel Mgr. Daniel Lessner). Obou akcí se hojně účastnili studenti, akademici, ale také učitelé ZŠ a SŠ z regionu.

 

Zahraniční exkurze - po památkách UNESCO

Ve dnech 11. - 16. 5. 2015 opět proběhla v rámci projektu zajímavá zahraniční exkurze po památkách UNESCO (Německo, Francie, Švýcarsko), které se účastnili studenti Katedry Geografie a akadamičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty. Tak jako předešlý rok, i letos, exkurze všem zúčastněným přinesla mnoho nezapomenutelných zážitků.

pod Zugspitze u Eibsee.jpg

hromadné foto pod Zugspitze u Eibsee

 

Regionální exkurze - Česko

Ve dnech 26. - 28. 5. 2015 opět proběhla zajímavá exkurze pro studenty z Katedry Geografie pod vedením Mgr. Jiřího Rieznera, Ph.D. Exkurze byla zaměřena na vybrané lokality Lužických hor.

Zlatý vrch 2.jpg

hromadné foto pod Zlatým vrchem

Nový Bor 3.jpg

poklady v Novém Boru...


RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Magnetoakustické vlny ve sluneční atmosféře

Dne 26. února 2015 se na katedře Fyziky konal ojedinělý seminář na téma Magnetoakustické vlny ve sluneční atmosféře. Slunce, přestože je naší nejbližší hvězdou, před námi ukrývá stále mnoho tajemství. Jedním z nich je dosud nevyřešený problém tzv. ohřevu sluneční koróny. V současné době existuje několik možností vysvětlení tohoto zajímavého jevu, například ohřev pomocí magnetoakustických vln, šířících se sluneční atmosférou. Odborníka na tuto oblast si v rámci projektu pozval na katedru Fyziky Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc..

korona_500.jpg

zdroj YouTube


Prof. Birgit Glorious na Přírodovědecké fakultě

Dne 22. 1. 2015 proběhl seminář se zástupkyní Institutu evropských studií TU Chemnitz. Toto odborné setkání bylo zaměřeno na prezentaci výsledků vědecké práce Katedry humánní geografie středovýchodní Evropy pro studenty a akademické pracovníky UJEP.

 

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. - Korektor české gramatiky

Dne 4. 12. 2014 od 15 hodin byla uskutečněna přednáška a setkání s renomovaným odborníkem, ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR a spoluautorem korektoru české gramatiky pro Microsoft Office doc. RNDr. Karlem Olivou, Dr., který přijal pozvání od Katedry informatiky PřF UJEP. Studentům, akademickým a dalším pracovníkům UJEP přednášel na téma Korektor české gramatiky a přiblížil tvorbu a vývoj tohoto produktu.

IMG_0180.JPG IMG_0184.JPG


Doc. Ing. Václav Vacek, CSc. na katedře Fyziky

Dne 20. 11. 2014 od 13:30 hodin proběhla zajímavá přednáška pro studenty a akademické pracovníky UJEP na téma 20 let spolupráce Ústavu fyziky strojní fakulty ČVUT s CERN se zaměřením na spolupráci na inženýrských projektech pro detektory ATLAS a TOTEM a zapojování studentů a doktorandů do dílčích projektů v CERNu.

 

Prof. Dr. Horst Pietschmann na katedře Geografie

Dne 4. 11. 2014 od 10 hodin probíhaly poutavé přednášky o historii španělské imperiální expanze s významným odborníkem na oblast Mexické historie. První část setkání byla zaměřena na Geography and Spanish imperial expansion: the case of New Spain during the XVIth century, druhá část byla věnována tématu Tadeo Haenke, a victim of scientific curiosity? Přednášku navštívili studenti, akademiční pracovníci a další zaměstnanci UJEP.

IMG_9961.JPG IMG_9963.JPG


Odborné přednášky na katedře Geografie

Během zimního semestru 2014/15 probíhalo další zapojování odborníků z praxe na katedře Geografie. Jednalo se převážně o odborníky na geografické informační systémy, kteří působí v různých institucích v ČR a zasvětili studenty do běžné každodenní práce s GIS. Proběhly následující odborné vstupy: Oblastní plány rozvoje lesů, Zapojení GIS v lesnické praxi - Ing. V. Mansfeld,  Ph.D, Ing. M. Říha (Útvar pro hospodářskou úpravu lesů), GIS v ochraně přírody a krajiny - Mgr. Z. Kučera (AOPK ČR), GIS v magistrátní praxi - Ing. Veronika Burešová (Magistrát města Ústí nad Labem), GIS v praxi Krajského úřadu - Mgr. A. Javorčák (Katastrální úřad Ústeckého kraje), GIS v praxi Policie ČR - pplk. Ing. V. Bravenec, kpt. Bc. V. Samek (Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR), GIS v praxi ČÚZK/ZÚ - Ing. J. Jindřich (ČÚZK/ZÚ Ústí nad Labem).

Kučera GIS.jpg 2014-10-06 13.02.28.jpg


Přednáška doc. Daniely Kalincové z Technické univerzity ve Zvolenu (SR)

Ve dnech 20. - 21. 10. 2014 proběhly v rámci Fakulty výrobních technologií a managementu odborné přednášky na témata: Výskum faktorov vplývajúcich na kvalitu a životnosť nástrojov pre razenie mincí a využitie PVD povlakov na zvýšenie životnosti reliéfu razidiel, Pílové pásy - analýza vplyvu zvárania na kvalitu ich materiálových vlastností. Přednášek se účastnili studenti a akademičtí pracovníci UJEP.

 

Kulturní krajiny Česka - východní Krušné hory

20. října 2014 proběhla exkurze v rámci projektu a kurzu Kulturní krajiny Česka se zaměřením na východní Krušné hory pod vedením Mgr. Jiřího Rieznera, Ph.D. z katedry Geografie PřF. Celkem 13 studentů se svým učitelem podniklo jednodenní průzkum Krušných hor (Fláje, Krupka, Moldava).

Fláje 2 (2).jpg Fláje

Flájský kanál (3).jpg Flajský kanál


Zahraniční exkurze - po památkách UNESCO

Ve dnech 29. 9. - 4. 10. 2014 proběhl v rámci projektu kurz Zahraniční exkurze - po památkách UNESCO pod vedením RNDr. Ivana Farského, CSc. z katedry Geografie PřF. Kurzu se zúčastnili studenti geografie. Tato šestidenní exkurze započala odjezdem od VŠ kolejí na Klíši směrem do Mnichova přes poutní kostel Wies (Unesco) do Garmisch-Partenkirchenu. Druhý den následoval odjezd lanovkou na Zugspitze z německé strany, poté zpět lanovkou na rakouskou stranu, dále proběhla návštěva zámku Neuschwanstein a kláštera St. Gallen (Unesco) a přesun do města Visp. Středa byla věnována cestě vlakem z Vispu do Zermattu a dále zubačkou do Gornergratu a zpět do Vispu, následoval přesun autobusem do Interlakenu. Ve čtvrtek následoval výlet vlakem na Jungfrau a zpět (Unesco), odjezd do Bernu a Strasbourgu (Unesco). Další den proběhla prohlídka Evropského parlamentu a cesta do Nancy (Unesco) a zpět. Páteční večer studenti strávili ve Strasbourgu. V sobotu následoval odjezd ze Strasbourgu do Speyeru (Unesco) a Wurzburgu (Unesco). Ve večerních hodinách výletníci dorazili zpět k budově VŠ kolejí. Kurz bude probíhat také v LS 2014/15.

GornergratBahn (2).jpgMatterhorn (2).jpgGornergrat Bahn                                                                       Matterhorn

skupina (2).jpg

 

Regionální exkurze - Česko

Ve dnech 23. - 25. 6. 2014 proběhl v rámci projektu kurz Regionální exkurze - Česko v Lužických horách pod vedením Mgr. Jiřího Rieznera, Ph.D. z katedry Geografie PřF. Kurzu se účastnili studenti katedry geografie. Kurz započal odjezdem od kolejí UJEP na Klíši do obce Líska u České Kamenice, odkud šla výprava na Zlatý vrch (národní přírodní památka s vynikající ukázkou odlučnosti čediče v bývalém lomě) a Studenec s kamennými sutěmi a rozhlednou. Po obědě v ubytovacím zařízení Sportcentrum v Jiřetíně pod Jedlovou studenti navštívili zříceninu Tolštejn a horu Jedlovu včetně rozhledny, při sestupu do Jiřetína se zastavilo u křížové cesty na Poutní hoře. Večerní prohlídka Varnsdorfu byla zaměřena na architekturu a průmyslový rozvoj tohoto města v 19. a 20. století. V úterý se pokračovalo do Jonsdorfu, kde byly navštíveny pískovcové skalní stěny Nonnenfelsen, a v Oybinu zříceniny skalního hradu a kláštera. Následoval oběd ve Lvové, kde pokračoval průzkum geomorfologického útvaru Bílé kameny a prohlídka zámku Lemberk a Jablonného v Podještědí s bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Ve středu dopoledne bylo navštíveno jiřetínské muzeum v budově bývalé fary, štola sv. Jana Evangelisty a Chřibská s pěknými ukázkami architektury podstávkových domů. Po obědě v Kytlici následovala prohlídka České Kamenice a části areálu bývalé podzemní továrny Rabštejn v Janské, poté následoval návrat do Ústí nad Labem.

u Lísky 1_malý.jpgZlatý vrch 1_malý.jpg

u Lísky, Zlatý Vrch

Studenec 2_malý.jpgJiřetín pod Jedlovou 1_malé.jpg

Studenec, Jiřetín p. Jedlovou

Jedlová výhled na Luž a Tolštejn_malý.jpgLemberk 2_malé.jpg

výhled z Jedlové na Luž a Tolštejn, Lemberk

Lemberk 3_malé.jpgOybin 2_malý.jpg

Lemberk, Oybin

Bílé kameny 2 400.jpg

Bílé kameny

 

Kurz Metody, modely a algoritmy v přírodních a sociálních vědách

přednášející Karel Zimmermann, INRA a UPMC Paris

Realizace kurzu pro studenty (i vědecké pracovníky) přírodovědných oborů, teoretiky i experimentátory. Byl pořádán ve spolupráci s Univerzitou Pierre et Marie Curie v Paříži. Velký prostor byl vyhrazen práci na počítači. Kurz proběhl ve dnech 19. - 23. 5. 2014. Kurz dává přehled základních metod v bioinformatice při studiu živého světa, ale i v každodenním životě.


Praktická cvičení - Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

realizováno v rámci předmětu Elektronová mikroskopie

Ve dnech 17. - 18. 4. 2014 proběhlo praktické cvičení studentů katedry Biologie Přírodovědecké fakulty v rámci předmětu Elektronová mikroskopie na půdě partnera projektu - Mikrobiologického ústavu AV ČR v Praze Krči.


Přednáška prof. Ing. I. Lukáče, CSc.

realizováno v rámci inovace kurzu Nauka o materiálech II

Ve dnech 12. - 14. 2. 2014 proběhly na Fakultě výrobních technologií a managementu (Katedra technologií a materiálového inženýrství) přednášky prof. Ing. Ivana Lukáče, CSc. na témata Martenzitické transformace, Využití fraktografie v oblasti výzkumu a Ocelové plechy pro automobilový průmysl. Přednášek se účastnili studenti a akademičtí pracovníci FVTM.


Přednáška prof. Ing. I. Lukáče, CSc.

realizováno v rámci inovace kurzu Nauka o materiálech II

Dne 18. 10. 2013 proběhla na Fakultě výrobních technologií a managementu (budova H, Pasteurova 7, místnost H2) přednáška prof. Ing. Ivana Lukáče, CSc. na téma Využití fraktografie při řešení výrobních problémů - praktické příklady z oblasti Fe a Al slitin. Tato přednáška byla realizována v rámci inovace kurzu Nauka o materiálech II a účastnili se studenti a akademičtí pracovníci UJEP, VŠCHT, TUL a ČVUT.


Přednášky profesora I. Marinescu, University of Toledo, USA

realizováno v rámci inovace kurzu Programování výrobních strojů

V rámci projektu MEVAPOX proběhl workshop a přednášky s profesorem I. Marinescem na témata ELID construction of laboratory unit, conditions and requirements (22. 11. 2013, budova H-kampus, od 14 hodin), Research in today´s world of industry (25. 11. 2013, Kampus - KH1, od 10 hodin) a ELID - new technology of high precision (26. 11. 2013, Na Okraji - A7, od 9 hodin). Přednášky probíhaly v rámci inovace kurzu Programování výrobních strojů při FVTM a účastnili se studenti a akademičtí pracovníci UJEP, ale také odborná veřejnost.

 

 

 

 

 

logolink velký

 

logolink velký