Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP


Žadatel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner projektu: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0296

Doba trvání: 05/2013 – 06/2015

Cílem projektu je inovace studijních programů přírodovědných oborů zaměřená zejména na vytvoření mezioborových vazeb, potřebných pro praktické využití poznatků v materiálovém výzkumu i v průmyslové praxi. Rozvoj týmové spolupráce, schopnost multidisciplinárního přístupu, mezioborová komunikace. Spolupráce s experty v různých oborech. Zefektivnění výuky a odstranění duplicit ve výuce. Podpora praxe. Vytváření mezioborových řešitelských týmů. Cílovou skupinou jsou studenti UJEP, a to zejména z Fakulty přírodovědecké, z Fakulty výrobních technologií a managementu a z Fakulty životního prostředí. Absolvováním inovovaných studijních programů studenti lépe využijí získané poznatky v praxi, z toho plyne lepší uplatnění na trhu práce. Zapojením odborníků z praxe získají studenti cenné kontakty s budoucími zaměstnavateli. Další cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci a postdoktoranti PřF, FVTM a FŽP UJEP, kteří absolvují v rámci projektu cyklus seminářů „Materiálový výzkum na UJEP“. Studenti se budou účastnit stáží u zahraničních partnerů i potencionálních zaměstnavatelů v ČR.

 

 

 

logolink velký

 

logolink velký